شطرنج

بازی شطرنج قالیباف با بحران کرونا

تعطیل نشدن کلانشهرهایی، چون تهران که بر اساس گفته های مسئولان وزارت بهداشت به کانونی برای انتشار گسترده تر کرونا در سراسر ایران تبدیل شده، می تواند به طور روزانه بار روی دوش کادر درمان و پرستاران را افزایش دهد. آن هم در شرایطی که به نظر می رسد قالیباف...

19 آذر 1399