سهم مالیات حقوق بگیران همچنان بیشتر از سایر مشاغل است

به گزارش وبلاگ علی بابا، خبرنگاران/اصفهان مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان اینکه اشخاص حقیقی تا سرانجام مرداد ماه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را پرداخت نمایند، گفت: سهم مالیات حقوق بگیران از مالیات مشاغل بیشتر بوده و بدین معناست که باید به سمت واقعی کردن مالیات ها حرکت کنیم.

سهم مالیات حقوق بگیران همچنان بیشتر از سایر مشاغل است

بهروز مهدلو امروز (چهارشنبه-22 مرداد ماه) در جمع وبلاگ علی بابا، اظهار کرد: اقتصادیات در کشورهای پیشرفته که نظم و انضباط اقتصادی در آنها برقرار است، حداقل هزینه های جاری دولت را تامین می نماید.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 50 درصد بودجه جاری و یک سوم بودجه کشور از اقتصادیات است که این عدد در کشورهای پیشرفته 90 درصد است.

مدیرکل امور اقتصادیاتی استان اصفهان بر ضرورت افزایش عدد دریافتی اقتصادیات در کشور تاکید نمود و گفت: اگر سهم اقتصادیات در بودجه را افزایش ندهیم، کسری بودجه خواهیم داشت که در این شرایط ناچار به فروش اوراق و استقراض از بانک مرکزی می شویم.

به گفته مهدلو، باید اقتصادیات را به نسبت درآمدهای افراد دریافت کنیم تا توزیع عدالت ثروت انجام گردد.

وی با بیان اینکه هر سال خاتمه خرداد ماه اشخاص حقیقی باید اظهارنامه های خود را ارائه دهند، توضیح داد: امسال به دلیل شرایط کشور و شیوع کرونا این زمان به 31 مرداد ماه به تعویق افتاد که مودیان در صورت ارائه اظهارنامه خود از معافیت ها و مزایایی برخوردار می شوند.

به گزارش وبلاگ علی بابا، مدیرکل امور اقتصادیاتی استان اصفهان با بیان اینکه اشخاص حقیقی و مشاغل سه دسته هستند، اظهار کرد: در استان اصفهان 218 هزار اظهار نامه اشخاص حقیقی اخذ نموده ایم که 2 درصد آن در گروه اول و حدود سه درصد آن در گروه دوم قرار دارند که جمع درآمد آنها بین یک تا سه میلیارد تومان است، همچنین 95 درصد مودیان این گروه در دسته سوم قرار دارند که درآمد آنها زیر یک میلیارد است.

وی با اشاره به اینکه 77 درصد مودیان می توانند همانند سال گذشته توافق انجام دهند و این فرصت بسیار خوبی برای آنهاست، گفت: این دسته با ارائه یک فرم که در سامانه امور اقتصادیاتی است می توانند اقتصادیات خود را یا به صورت یکجا و یا در 5 قسط پرداخت نمایند و دیگر وارد فرایند آنالیز نشوند.

مهدلو ابرازامیدواری کرد؛ امسال بیش از 60 درصد پرونده های اقتصادیاتی از چرخه رسیدگی خارج شوند و همکاران اقتصادیاتی فرصت بیشتری داشته باشند وارد پرونده های فرار اقتصادیاتی شوند و اقتصادیات های واقعی را دریافت نمایند.

وی با بیان اینکه بخشی از 218 هزار مودی از این توافق استفاده می نمایند، گفت: طبق قانون در خاتمه سال 94 قانون گذار به سازمان اقتصادیات اعلام نموده است که دیگر اقتصادیات علی الراس منتفی است، اما به دلیل اینکه زیرساخت های اجرای آن آماده نبود، این قانون به مدت سه سال تمدید شد و خوشبختانه از امسال اقتصادیات علی الراس نخواهیم داشت و مودیان باید درآمد و هزینه های واقعی خود را قید نمایند و براساس آن اقتصادیات آنها تعیین می گردد.

مدیرکل امور اقتصادیاتی استان اصفهان به 218 هزار مودی اقتصادیاتی استان توصیه کرد که افرادی که مجموع دریافتی یا فروش سال گذشته آنها زیر 990 میلیون تومان است، در صورتی می توانند از تبصره 100 استفاده نمایند که فروش واقعی آنها 990 میلیون تومان باشد و اگر فردی درآمد و فروش بالاتری از این عدد داشت نباید از این تبصره استفاده کند، چرا که دچار آسیب می گردد و مشمول جریمه و اقتصادیات بیشتری می گردد.

وی با تاکید بر اینکه عدد فروش واقعی ملاک سازمان اقتصادیات است، توضیح داد: گروه دوم و سومی که اقتصادیات سال قبل آنها قطعی شده بود و اگر فروش واقعی خود را درج نمایند و در صورت تطابق با بانک های اطلاعاتی سازمان امور اقتصادیاتی، دیگر وارد فرایند رسیدگی نخواهند شد؛ اما اگر فروش بالای 990 میلیون تومان داشته باشند، فارغ از اینکه هر اقتصادیاتی دارند نباید از این دستورالعمل استفاده نمایند.

مهدلو تاکید نمود: مودیانی که فروش بالای 990 میلیون تومان دارند اصلا نباید از توافق ماده 100 استفاده نمایند.

وی با بیان اینکه بیش از یک دهه از طرح جامع اقتصادیاتی در کشور می گذرد، اظهار کرد: بیش از 36 پروژه در این خصوص در حال اجراست که 95 درصد آنها به اتمام رسیده و اکنون بانک های اطلاعاتی ما کامل است و اکنون اظهارات افراد با این بانک ها به صورت سیستماتیک هماهنگ می گردد.

مدیرکل امور اقتصادیاتی استان اصفهان توضیح داد: در حال حاضر بیش از 90 درصد اطلاعات افراد در بانک اطلاعاتی سازمان امور اقتصادیاتی موجود است و همه افراد که اظهار نامه پر می نمایند، باید به این موضوع توجه نمایند.

وی شرح داد: بانک داده ها، پرونده خوداظهاری ها را آنالیز می نمایند و اگر ایرادی در آن نبود و شفاف اظهار شده بود اقتصادیات مطابق همان تعیین می گردد، در غیر این صورت پرونده وارد فرایند آنالیز شده و بعد از محاسبه درآمد واقعی افراد، علاوه بر دریافت اقتصادیات، مودی مشمول جریمه می گردد.

مهدلو توضیح داد: در امسال برای اولین بار در کشور این طرح در بحث اقتصادیات اجرا می گردد و علاوه بر قانون، طرح جامع نظام اقتصادیاتی این اجازه را نخواهد داد که پرونده ای بدون آنالیز قرار گیرد.

وی با پیش بینی اینکه درآمد و فروش و هزینه ها در شهرستان های کوچک زیر 990 میلیون تومان باشد، به مودیان آنها پیشنهاد داد تا از تبصره ماده 100 قانون اقتصادیات استفاده نمایند، البته حتما باید درآمد واقعی خود را اظهار نمایند تا مشمول جریمه نشوند.

مدیرکل امور اقتصادیاتی استان اصفهان گفت: با اجرای این قانون به غیر از بانک های اطلاعاتی به هیچ وجه نمی توان تغییری در میزان اقتصادیات مودیان داد و دیگر برآورد و اقتصادیات علی الراس وجود ندارد.

وی تاکید نمود: مطابق ماده 97 قانون اقتصادیات های مستقیم افراد باید بر اساس درآمدهای واقعی اقتصادیات های واقعی بپردازند.

مهدلو در ادامه با بیان اینکه سال گذشته 141 هزار میلیارد تومان مجموع درآمدهای وصولی اقتصادیات کل کشور بود، توضیح داد: سهم اقتصادیات حقوق بگیران از اقتصادیات مشاغل بیشتر بوده و بدین معناست که باید به سمت واقعی کردن اقتصادیات ها حرکت کنیم.

وی تاکید نمود: اگر مودیان اقتصادیاتی در امسال درآمدهای واقعی خود را اظهار نمایند، اقتصادیات آنها واقعی و به احتمال زیاد کمتر از سال گذشته و تنها 20 درصد آن گردد، البته محتمل است برای بعضی مودیان هم بیشتر گردد.

وی با بیان اینکه اشخاص حقیقی تا خاتمه مرداد ماه مکلف هستند اظهارنامه اقتصادیاتی خود را پرداخت نمایند، تاکید نمود: اشخاص حقوقی تا خاتمه شهریور ماه مکلف اند اظهارنامه اقتصادیاتی خود را پرداخت نمایند.

مدیرکل امور اقتصادیاتی استان اصفهان در خصوص مسائل جامعه هتلداران در پی شیوع کرونا، اظهار کرد: علاوه بر هتلداران بقیه حرفه ها نیز از شیوع کرونا دچار آسیب شدند. با این وجود برای هتلداران تخفیف هایی اقتصادیاتی در نظر گرفته شده و همچنین در بسته حمایتی امسال اقتصادیات برای بخش فراوری و تمام صنوفی که از کرونا آسیب دیده اند، حمایت هایی در نظر گرفته شده است.

وی تاکید نمود: اگر میزان درآمد هتلداران به دلیل کرونا کاهش یافته، باید در اظهارنامه های خود قید نمایند و در نتیجه اقتصادیات امسال آنها نیز کمتر خواهد شد.

تخصیص بلند مدت و دادن فرصت برای بدهی های گذشته آنها یاری و همکاری شد و برای امسال دو ماه دیرتر اضافه شد و ارزش اضافه نموده تا خاتمه فروردین بود تا خاتمه اردیبهشت دادند و اینها یاری بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "سهم مالیات حقوق بگیران همچنان بیشتر از سایر مشاغل است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سهم مالیات حقوق بگیران همچنان بیشتر از سایر مشاغل است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید