تعبیر جالب محمد بنا از اتفاقات زندگی

به گزارش وبلاگ علی بابا، محمد بنا با انتشار این عکس نوشت: برخی چک ﻫﺎ دﻭ ﺍﻣﻀﺎ دﺍﺭﻧﺪ، ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎی دﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ نقد نمیﺷﻮﻧﺪ. حﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺍﻣﻀﺎﯼ دﻭﻡ، ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺑﺎزﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ، هیچ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭد!

تعبیر جالب محمد بنا از اتفاقات زندگی

ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺍ میﺷﻨﺎﺳﺪ...

حال ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ دﺭ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﻣﺜﻞ ﭼﻚِ دﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ!

ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼِ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼِ دﻳﮕﺮﺵ ﺧﻮﺍﺳﺖ خدﺍﺳﺖ...

ﺗﺎ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭد هر ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ.

دوست داشتن بی منت یادتون نره

منبع: همگردی

به "تعبیر جالب محمد بنا از اتفاقات زندگی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر جالب محمد بنا از اتفاقات زندگی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید