اصول نورپردازی فضای اداری و اهمیت اجرای صحیح آن

به گزارش وبلاگ علی بابا، امروزه بیش از 80 درصد اطلاعات به صورت بصری پردازش می شوند. این موضوع به این واقعیت منجر می شود که انتخاب و اجرای نورپردازی صحیح به ویژه در فضای اداری تأثیر بسیار قابل توجهی بر پردازش مناسب و رضایت بخش اطلاعات دارد. در محیط های اداری نورپردازی بخش اصلی از دستورالعمل های ارگونومی است.

اصول نورپردازی فضای اداری و اهمیت اجرای صحیح آن

صرف نظر از این واقعیت که نور نقش عمده ای بر سلامت و رفاه شخصی افراد دارد، می توان عنوان داشت که نور و نورپردازی صحیح تأثیر مثبتی بر عملکرد و انگیزش افراد می گذارد. نورپردازی در محیط های کاری بر اساس اصول ارگونومی است و باید الزامات و پیش نیازهای ایمنی تعریف شده در چهارچوب ایمنی و سلامت شغلی را نیز برآورده کند. در مورد نورپردازی محیط اداری باید اصول و ملاحظات زیادی را مدنظر قرار داد که در این مطلب سعی شده است مروری بر مهم ترین اصول و شرایط نورپردازی فضای اداری داشته باشیم.

ارگونومی ها و نورپردازی در فضای اداری

نور کارکردهای متفاوتی دارد که باید آن ها را به منظور ارزیابی جامع نورپردازی یک فضا مدنظر قرار داد. نورپردازی تنها شامل دریافت و درک بصری نمی شود بلکه همچنین بر تأثیرات احساسی - روانی و بیولوژیکی - روانی نیز دلالت دارد.

درک بصری در یک اتاق و فضا در وهله اول به وسیله نورپردازی به دست می آید؛ بنابراین چراغ های روشنایی سقفی باید به طور جداگانه و بر اساس شرایط و شرایط فضا انتخاب شوند. علاوه بر این، چراغ های رومیزی و چراغ های کفی نیز می توانند تأثیر بسزایی بر اثرات ناشی از استفاده از نورپردازی داشته باشند. آن ها قادر هستند که درآن واحد بر تاثیرگذاری روی پردازش اطلاعات و برانگیختن ذهنی و روانی متمرکز شوند.

استفاده بجا و مناسب از نور طبیعی و نور مصنوعی می تواند تأثیر بسیار قوی بر فاکتور های احساسی روانی مربوط به نورپردازی داشته باشد. دیگر فاکتورهایی که توسط نور تحت تأثیر قرار می گیرند عبارت از سلامتی و عملکرد هستند. یک نورپردازی طراحی شده با در نظر دریافت اصول ارگونومیکی، می تواند تأثیرات مثبتی داشته باشد. به طوری که بسیاری از مطالعات اثبات کرده اند که یک نورپردازی خوب در فضای اداری و کاری تأثیر به سزایی بر انگیزه و انگیختگی فرد می گذارد.

برای ارزیابی و بررسی کیفیت نورپردازی اجرا شده در یک محیط اداری، انواع مختلفی از پارامتر ها تجزیه و تحلیل شده اند. معیارهای اصلی در این خصوص شامل سطح نورپردازی و شدت روشنایی، کنترل روشنایی هماهنگ و هارمونیک، رنگ نور، جهت نور و محدودسازی درخشندگی و سایه داری می شود. این پارامترها محیط بصری، راحتی و عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهند و بارها در رویکردهای عملی و عملی مورد اشاره قرارگرفته اند.

توصیه هایی برای نورپردازی در فضای اداری

به منظور بهینه سازی نورپردازی در یک فضای اداری اقدامات و توصیه های زیر مطرح شده است:

 1. نورپردازی در محیط اداری نیز به مانند تمامی دیگر مفهوم های نورپردازی باید منعطف باشد و با رعایت اصول صرفه جویی در انرژی صورت گیرد. یک نورپردازی بهینه به فعالیت های بصری بستگی دارد و به تعادل میان منابع نوری مستقیم و غیرمستقیم و همچنین تعادل میان نور طبیعی و نور مصنوعی نیاز دارد.
 2. منعطف بودن، صرفه جویی در انرژی و ارگونومی از الزامات و پیش نیازهایی هستند که باید در فناوری های نورپردازی مدرن برآورده شوند. استفاده ترکیبی از انواع مختلف چراغ ها، یک روشنایی اختصاصی را در اتاق ها و بر اساس فعالیت های بصری ممکن می سازد. علاوه بر این، برای صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی چراغ های بسیار کم مصرف ال ای دی در دسترس هستند.
 3. یکی از مهم ترین معیار های لازم برای نورپردازی در یک فضای اداری در نظر دریافت فعالیت های بصری است. این معیار تأثیر بسزایی بر انتخاب نوع نور و منبع نور دارد.

سطح نورپردازی و شدت روشنایی

مقدار مناسبی از نور در فضاهای اداری از خستگی و فقدان تمرکز جلوگیری می کند. سطح مناسب نور را می توان به وسیله روشنایی که برحسب لاکس (واحد سنجش نور) اندازه گیری می شود، تنظیم کرد. مقدار حداقلی 500 لاکس در فضاهای کار با کامپیوتر در نظر گرفته شده است. به طورکلی، افزایش در روشنایی عملکرد بصری را افزایش می دهد و تأثیر مثبتی بر دقت و سرعت پردازش بصری اطلاعات می گذارد. روشنایی میان 500 تا 1000 لاکس نیز یک فضای عاری از استرس را به دست می دهد.

هر چقدر که فعالیت بصری اجرا شده پیچیده تر باشد، مقدار بالاتری از روشنایی مورد نیاز خواهد بود. علاوه بر این متغیر های فردی در جهت ارزیابی کلی و نهایی مفهوم نورپردازی مناسب برای فضای مورد نظر بسیار مهم هستند. روشنایی 750 تا 1000 لاکس می تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد کارمندان مسن تر داشته باشد.

رنگ و جهت نور

نورپردازی روحی و روانی نیز اغلب به واسطه رنگ نور به دست می آید. در این خصوص شاخص تفکیک رنگ (رندرینگ) به عنوان جهت و جهت گیری نور مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور مشخصه یابی بیشتر منابع نور و روشنایی، رنگ نور چراغ های فلورسنت با رنگ نور و روشنایی لامپ های حبابی معمولی مقایسه شده است. این مقایسه منجر شده است که رنگ های نور به صورت سفید گرم، سفید خنثی و سفید درخشان دسته بندی شوند.

علاوه بر این تأثیرات ناشی از نور و سایه نقش بسزایی بر کیفیت نورپردازی دارند. به منظور دستیابی به تعادل میان نور طبیعی و مصنوعی و جلوگیری از ایجاد سایه و درخشندگی بیش از اندازه، توصیه می شود که چراغ ها به موازات پنجره ها و محیط کاری نصب شوند. این ارتباط و موضوع در بسیاری از مطالعات مورد اشاره قرار گرفته است. بازتاب دومین پدیده ای است که تأثیر منفی بر کیفیت نورپردازی می گذارد.

نور مستقیم و نور غیرمستقیم

ترکیب منابع نوری مختلف به یک مفهوم نورپردازی ختم می شود که می توان آن را نسبت به پیش نیازهای نوری مختلفی تطبیق داد. استفاده از نورپردازی مستقیم و غیرمستقیم علاوه بر ایجاد تعادل میان نور طبیعی و مصنوعی از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است.

از یک سو در محیط های اداری، برقراری سطح بسیار بالایی از نورپردازی غیرمستقیم برای جلوگیری از انعکاس نورهای خیره کننده به ویژه از مانیتورها توصیه شده است. از سوی دیگر نورپردازی مستقیم مقدار ضروری و لازم از سایه را برای برقراری یک روشنایی خوب به دست می دهد. به همین دلیل است که ترکیبی از تکنیک های مختلف روشنایی بسیار حیاتی و مهم است.

علاوه بر این استفاده از لامپ های مناسب برای ایجاد یک روشنایی درست مهم است. چراغ هایی با قابلیت تغییر جهت نور برای برقراری یک نورپردازی مناسب در فضاهای اداری به شدت توصیه شده است. هنگامی که کارهای کامپیوتری و غیر کامپیوتری باید در یک فضای اداری مشترک مدیریت شوند، چراغ های رومیزی یا همان چراغ های مطالعه باید به عنوان منابع نوری اضافه به کار گرفته شوند. در برخی از فضاهای کاری چراغ هایی با قابلیت تنظیم روشنایی مزیت های خاص خود را خواهند داشت.

نورپردازی یکی از معیارهای اصلی ارگونومی در محیط های اداری است. این رویکرد علمی، طراحی نوعی از محیط های کاری خاص را هدف قرار داده است تا بدین طریق بتوان نیازهای هر فردی را برآورده کرد. فاکتورهایی مانند انعکاس، درخشندگی و سایه ها از جمله فاکتورهای نورپردازی هستند که تأثیر منفی بر کیفیت نورپردازی در فضاهای اداری دارند و باید تا حدالامکان از آن ها دوری کرد. یک مفهوم نورپردازی جامع برای محیط های اداری باید نکات زیر را در نظر گرفته باشد:

 • آیا نور طبیعی کافی در محیط کار وجود دارد؟
 • آیا نورپردازی انتخاب شده با وظایف و تکالیف بصری مربوطه هماهنگی دارند؟
 • آیا میان نور مستقیم و غیرمستقیم تعادل وجود دارد؟
 • آیا نیازی به بهینه سازی در استفاده از لامپ های کم مصرف وجود دارد؟
 • آیا شما از چراغ های ضد درخشندگی استفاده می کنید؟
 • آیا شدت نور در هر اتاق قابل تنظیم است؟
 • آیا از رنگ های نور درخشان و زیبا مانند سفید گرم و سفید خنثی استفاده می کنید؟
 • آیا از بازتاب های بیش از اندازه و درخشندگی جلوگیری کرده اید؟
منبع: ویکی ساختمان

به "اصول نورپردازی فضای اداری و اهمیت اجرای صحیح آن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اصول نورپردازی فضای اداری و اهمیت اجرای صحیح آن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید